sygnał chrominancji

Encyklopedia PWN

w procesie przetwarzania i przesyłania obrazu w telewizji kolorowej składowa całkowitego sygnału telewiz., niosąca informację o barwie przesyłanego obrazu.
sygnał (emitowany przez nadajnik telew.) niosący informację o obrazie (jego luminancji i chrominancji) i towarzyszącym mu dźwięku;
telewizja
[gr. tḗle ‘daleko’, łac. visio ‘widzenie’],
dział telekomunikacji zajmujący się przetwarzaniem obrazów scen ruchomych (z natury lub uprzednio zarejestrowanych na taśmie magnet.) na sygnały elektr., tzw. sygnały wizyjne, ich przesyłaniem łączami telekomunik. oraz odtwarzaniem w miejscu odbioru;
urządzenie elektroniczne przeznaczone do odbioru sygnałów telewizyjnych (emitowanych przez telewizyjne stacje nadawcze za pomocą anten nadawczych lub przesyłanych przewodowo w telewizyjnych sieciach przewodowych; telewizja) oraz do przetwarzania ich na obraz, odtwarzany na ekranie kineskopu lub ekranie LCD czy PDP, i na towarzyszący mu dźwięk, odtwarzany za pomocą głośnika (zespołu głośników) bądź słuchawek.
telewizja, procesy techniki telewizyjnej,
zbiór danych obejmujący sposoby wytwarzania i przesyłania sygnałów telewizyjnych, a także parametry tych sygnałów;
urządzenie optyczno-elektroniczne przetwarzające obraz obserwowanej sceny na sygnał elektryczny, tzw. sygnał wizyjny, zakodowany w jednym z systemów telewizyjnych (np. PAL, SECAM, NTSC);
dekoder
[łac.-ang.],
telekom. urządzenie lub układ elektroniczny realizujący proces dekodowania;
telekom. przebieg elektr. o częst. zawartej w pasmie częst. sygnału nadajnika (zwykle leżącej w górnej granicy pasma), niosący dodatkowe informacje;
fiz., techn. taśma (giętka wstęga) wykonana z materiału magnet. lub zawierająca materiał magnet., stosowana do rejestracji sygnałów elektr., stanowiących przetworzone dźwięki, obrazy lub dane;
MAC, ang. Multiplexed Analogue Components
[‘zwielokrotnione składowe analogowe’],
jeden z systemów telewizji o powiększonej rozdzielczości obrazu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia