sygnał telewizyjny
 
Encyklopedia PWN
sygnał telewizyjny,
sygnał (emitowany przez nadajnik telew.) niosący informację o obrazie (jego luminancji i chrominancji) i towarzyszącym mu dźwięku;
powstaje w wyniku przetworzenia na sygnały elektr. obrazu (w kamerze telew.), dźwięku (w mikrofonie) i uformowania z nich sygnału sumarycznego; odtwarzany w odbiorniku telewizyjnym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia