swobodną

Encyklopedia PWN

Swobodny, Swobọdnyj, do 1917 Aleksiejewsk,
m. w Rosji (obw. amurski), nad Zeją;
prawo wyznaczona przez przepis prawa sfera działania organu adm.,
droga, którą przebywa cząstka pomiędzy 2 kolejnymi zderzeniami;
entalpia swobodna, funkcja Gibbsa, energia swobodna Gibbsa,
jeden z potencjałów termodynamicznych, odpowiadający wyborowi temperatury T, ciśnienia p, liczby cząstek N oraz współrzędnych uogólnionych {xi} jako zmiennych niezależnych: G = G(T, p, N, xi);
energia swobodna, funkcja Helmholtza,
jeden z potencjałów termodynamicznych, odpowiadający wyborowi temperatury T, objętości V, liczby cząstek N i współrzędnych uogólnionych {xi} jako zmiennych niezależnych: F = F(T, V, N, xi);
źródło promieniowania elektromagnetycznego, w którym akcja laserowa jest wywołana silnymi oscylacjami toru wiązki relatywistycznych elektronów swobodnych biegnących w silnie zmiennym przestrzennie polu magnet. (wytworzonym np. w undulatorze; promieniowanie synchrotronowe)
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia