laser na swobodnych elektronach
 
Encyklopedia PWN
laser na swobodnych elektronach,
źródło promieniowania elektromagnetycznego, w którym akcja laserowa jest wywołana silnymi oscylacjami toru wiązki relatywistycznych elektronów swobodnych biegnących w silnie zmiennym przestrzennie polu magnet. (wytworzonym np. w undulatorze; promieniowanie synchrotronowe)
w odróżnieniu od innych laserów nie jest ona wywołana przejściami elektronów między poziomami energ. w atomach, molekułach czy kryształach tworzących laserowe ośrodki czynne; l.n.s.e. wyróżniają się płynnie regulowaną długością fali emitowanego promieniowania; zależy ona od energii elektronów oraz okresu i indukcji pola magnet. undulatora; obecnie działające l.n.s.e. wytwarzają promieniowanie z zakresu od fal milimetrowych do nadfioletu; najmniejsza otrzymana dotychczas długość fali (IX 2001) to ok. 80 nm; przewiduje się znaczne zwiększenie ich mocy i rozszerzenie do zakresu dalekiego nadfioletu i fal rentgenowskich.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia