subiektywna

Encyklopedia PWN

w szerokim znaczeniu — postawa teol., która w mniejszym lub większym stopniu w sposób selektywny podchodzi do materiału przekazanego przez Objawienie lub tradycję kośc., akcentując kwestię wolności teologicznej i starając się prowadzić dialog ze współczesnością, m.in. kulturą i nauką; w węższym znaczeniu — nurt w teologii ewangelickiej zapoczątkowany w XIX w. i dominujący do I wojny świat.; pewne jego intencje są kontynuowane do czasów współczesnych;
Tibullus, Albius Tibullus, ur. ok. 54 r. p.n.e., zm. ok. 19 r. p.n.e.,
poeta rzymski;
Tóth
[to:t]
Árpád, ur. 14 IV 1886, Arad, zm. 7 XI 1928, Budapeszt,
węgierski poeta, tłumacz i krytyk literacki;
zjawisko społeczne polegające na braku dostatecznych środków materialnych do zaspokajania potrzeb życiowych jednostki lub rodziny.
Verlaine
[werlẹn]
Paul Marie Wymowa, ur. 30 III 1844, Metz, zm. 8 I 1896, Paryż,
poeta francuski, jeden z najwybitniejszych twórców symbolizmu.
Wang Yangming, Wang Shouren, ur. 1472, zm. 1529,
filozof chiński;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia