subiektywna

Encyklopedia PWN

uprawnienia przysługujące obywatelom danego państwa i obowiązki na nich spoczywające na podstawie obowiązujących norm prawnych.
mat. liczbowe wyrażenie oceny możliwości zajścia zdarzenia losowego w określonych warunkach.
prawdopodobieństwo logiczne, zw. też prawdopodobieństwem metodologicznym,
prawdopodobieństwo odnoszące się do zdań (w odróżnieniu od prawdopodobieństwa mat. odnoszącego się do zdarzeń), oznaczające stopień obiektywnej pewności, z jakim ma się prawo uznać dane zdanie na podstawie innego, prawomocnie uznanego zdania (w tym sensie p.l. ma charakter relatywny);
Propercjusz, Sextus Propertius, ur. ok. 50 r. p.n.e., Asisium (ob. Asyż), zm. między 15 a 2 r. p.n.e.,
poeta rzymski;
nazwa przyjęta dla Kościołów i wspólnot chrześcijańskich wywodzących się z reformacji XVI w.
filoz.:
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia