prawdopodobieństwo logiczne
 
Encyklopedia PWN
prawdopodobieństwo logiczne, zw. też prawdopodobieństwem metodologicznym,
prawdopodobieństwo odnoszące się do zdań (w odróżnieniu od prawdopodobieństwa mat. odnoszącego się do zdarzeń), oznaczające stopień obiektywnej pewności, z jakim ma się prawo uznać dane zdanie na podstawie innego, prawomocnie uznanego zdania (w tym sensie p.l. ma charakter relatywny);
prawdopodobieństwo logiczne należy odróżnić od prawdopodobieństwa psychicznego, które oznacza stopień subiektywnej pewności, z jaką ktoś uznaje dane zdanie; prawdopodobieństwo logiczne często traktuje się jako zakresowo tożsame z prawdopodobieństwem statyst., oznaczającym względną częstość przedmiotów o pewnej właściwości wśród przedmiotów mających inną właściwość.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia