subiektywna

Encyklopedia PWN

Strindberg
[strịndbärj]
Johan August Wymowa, ur. 22 I 1849, Sztokholm, zm. 14 V 1912, tamże,
pisarz szwedzki, mistrz dramatu naturalistycznego i prekursor dramatu ekspresjonistycznego.
symptom
[gr. sýmptōma ‘przypadek’],
objaw,
med. zjawisko poddające się ocenie lekarskiej i stanowiące podstawę do wnioskowania o czynnościach ustroju, jego narządów i tkanek;
Szujski Józef, ur. 16 VI 1835, Tarnów, zm. 7 II 1883, Kraków,
historyk, polityk i publicysta, pisarz.
Szymborska Wisława, ur. 2 VII 1923, Kórnik k. Poznania, zm. 1 II 2012, Kraków,
poetka, autorka Wołania do Yeti i Chwili.
med. subiektywne odczucie powstające prawdopodobnie wskutek działania bodźców zbyt słabych dla wywołania bólu;
teologia
[gr. theós ‘Bóg’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
uporządkowana wiedza religijna.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia