subiektywna

Encyklopedia PWN

son
[łac. sonus ‘dźwięk’],
jednostka umownej skali głośności dźwięku, wyrażająca subiektywną ocenę głośności tonu;
popularne w myśleniu potocznym, lecz występujące również w wywodach pseudonaukowych podejmowanych na użytek ideologiczno-propagandowy, schematy interpretacji wydarzeń i procesów historycznych w kategoriach incydentalnych lub ciągłych i nawarstwionych działań konspiracyjnych (stąd pochodzi nazwa konspiracjonizmu, jako tendencji w myśleniu politycznym).
sformalizowana replika na wadliwe wypowiedzi prasowe, radiowe, telewizyjne;
Stabro Stanisław, właśc. S. Zbigniew Bryndza, ur. 23 VIII 1948, Świdnica,
poeta, krytyk literacki, historyk literatury;
Steinert
[sztạinrt]
Otto, ur. 12 VII 1915, Saarbrücken, zm. 3 III 1978, Essen,
niem. fotograf, teoretyk i wykładowca fotografii;
Stieglitz
[stı̣glıc]
Alfred, ur. 1 I 1864, Hoboken (stan New Jersey), zm. 13 VII 1946, Nowy Jork,
amer. fotograf i teoretyk fotografii;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia