sprostowanie
 
Encyklopedia PWN
sprostowanie,
sformalizowana replika na wadliwe wypowiedzi prasowe, radiowe, telewizyjne;
może się odnosić do każdej wypowiedzi dziennikarskiej (informacji, opinii, komentarza); ze względu na nieprawidłową formę może być odrzucone przez redakcję (np. przez subiektywne zwroty o krzywdzie). Może odnosić się do faktów z przeszłości lub teraźniejszości, nie może dotyczyć opublikowanych prognoz. Redakcja ma prawo sprawdzić ścisłość danych w sprostowaniu. Powinno być zamieszczone w terminach: w dzienniku — 7 dni, czasopiśmie — 3 kolejne numery, radiu i telewizji — 14 dni. Bez zgody autora sprostowania nie można dokonać skrótów czy zmian, które osłabiłyby jego znaczenie lub zniekształciły intencje.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia