strukturalną

Encyklopedia PWN

grupa ras gołębi charakteryzujących się nietypowym, często bardzo ozdobnym upierzeniem.
fundusze EWG, potem (od 1993) Wspólnoty Europejskiej;
podejście metodol. i teoret., stosowane w humanistyce, zwłaszcza w latach 60. i 70. XX w., korzystające z osiągnięć strukturalizmu i semiotyki;
sztywne tworzywa porowate (piankowe), najczęściej z poliuretanów, z poliuretanoizocyjanuranów, z polistyrenu wysokoudarowego lub kopolimeru akrylonitrylu, butadienu i styrenu (ABS);
ubarwienie strukturalne, barwy strukturalne,
metaliczne lub tęczowe barwy, np. owadów, ryb, ptaków, wywołane ugięciem, interferencją lub rozproszeniem światła w okrywach ciała, szczecinkach, łuskach, piórach.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia