stront

Encyklopedia PWN

stront, Sr, strontium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 38;
celestyn
[łac. coelestis ‘niebieski’],
minerał, siarczan strontu SrSO4;
minerał, węglan strontu SrCO3;
pierwiastki chemiczne stanowiące 2. grupę układu okresowego pierwiastków: beryl (Be), magnez (Mg), wapń (Ca), stront (Sr), bar (Ba) i rad (Ra);
brachyterapia
[gr. brachýs ‘krótki’, therapeía ‘opieka’, ‘leczenie’],
metoda radioterapii (kontaktowej) za pomocą promieniowania jonizującego izotopów promieniotwórczych umieszczanych czasowo w bezpośrednim otoczeniu guza nowotworowego.
sztuczny kamień doskonale imitujący diament;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia