standardową

Encyklopedia PWN

fiz. obecnie podstawowa teoria trzech oddziaływań fundamentalnych, czyli oddziaływań elektromagnetycznych i słabych (opisanych jednolitą teorią oddziaływań elektrosłabych Glashowa–Weinberga–Salama teoria) oraz oddziaływań silnych; w ramach chromodynamiki kwantowej Model Standardowy wraz z teorią grawitacji stanowi obecnie podstawę rozumienia zjawisk na najbardziej fundamentalnym poziomie;
mat., statyst. odchylenie standardowe estymatora parametru rozkładu zmiennej losowej.
odchylenie standardowe, odchylenie średnie, dyspersja,
mat., statyst. pierwiastek kwadratowy z wariancji zmiennej losowej X: σ(X) = ;
chem. potencjał elektrody znajdującej się w stanie standardowym, → potencjał elektrody.
atmosfera standardowa, atmosfera wzorcowa,
umowny pionowy rozkład parametrów termodynamicznych atmosfery ziemskiej (temperatury, ciśnienia i gęstości powietrza), odpowiadający w przybliżeniu średniemu rozkładowi tych parametrów w atmosferze rzeczywistej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia