atmosfera standardowa
 
Encyklopedia PWN
atmosfera standardowa, atmosfera wzorcowa,
umowny pionowy rozkład parametrów termodynamicznych atmosfery ziemskiej (temperatury, ciśnienia i gęstości powietrza), odpowiadający w przybliżeniu średniemu rozkładowi tych parametrów w atmosferze rzeczywistej;
jest przyjęta jako wzorzec przy porównywaniu wyników badań samolotów, rakiet i silników lotn. przeprowadzanych w różnych warunkach. Parametry atmosfery wzorcowej są obliczane przy założeniu, że w atmosferze ziemskiej obowiązują prawa statyki, powietrze jest suchym gazem doskonałym i jego skład nie zależy od wysokości; ponadto przyjmuje się następujące dane: na poziomie morza ciśnienie wynosi 1013,25 hPa, temp. 15°C, gęstość powietrza 1,225 · 10–3 g/cm3; pionowy gradient temperatury do wys. 11 km wynosi –6,5°C na 1 km; w warstwie od 11 do 20 km temperatura jest stała i wynosi –56,5°C; na wys. 20–32 km pionowy gradient temperatury jest dodatni i równa się 1°C na 1 km; średnia masa cząsteczkowa powietrza Gm = 28,9644, przyspieszenie ziemskie g = 9,80665 m/s2.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia