prędkościomierz lotniczy
 
Encyklopedia PWN
prędkościomierz lotniczy,
przyrząd mierzący prędkość statku powietrznego względem otaczającego powietrza;
najczęściej jest mierzone ciśnienie dynamiczne powietrza, proporcjonalne do kwadratu prędkości poruszającego się obiektu i gęstości powietrza; prędkościomierz lotniczy jest wywzorcowany dla gęstości powietrza na wys. 0 m w warunkach atmosfery wzorcowej i wskazuje tzw. prędkość przyrządową; prędkość rzeczywistą lotu na danej wysokości, potrzebną do nawigacji, otrzymuje się uwzględniając zmianę gęstości powietrza wraz z wysokością; prędkościomierze lotnicze dwuwskazówkowe wskazują prędkość przyrządową i rzeczywistą; prędkościomierz lotniczy wskazujący stosunek prędkości lotu do prędkości dźwięku jest zw. machomierzem (wskaźnikiem liczby Macha); istnieją także prędkościomierze lotnicze dopplerowskie (mierzące odbitą wiązkę fal radiowych) oraz bezwładnościowe.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia