srebrzysty

Encyklopedia PWN

kadm, Cd, cadmium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 48;
karliczka, pszczoła karłowata, Apis florea,
najmniejszy przedstawiciel pszczół społ. z rodzaju Apis;
kerry blue terrier
[kẹri blu: t.],
irlandzka rasa pokojowych psów z grupy terierów,
kiur, Cm, curium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 96;
klon, Acer,
rodzaj roślin okrytozalążkowych drzewiastych z rodziny klonowatych;
krąp, Blicca bjoerkna,
ryba z rodziny karpiowatych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia