sprawozdawczość

Encyklopedia PWN

rodzaj i metoda pełnego badania statystycznego; zbieranie materiału liczbowego, charakteryzującego wyniki osiągnięte w różnych dziedzinach działalności gospodarczej (w skali makro i mikro), zjawiska demograficzne (np. stan cywilny, zgony) i in.;
ekon. rodzaj systemu ewidencji gospodarczej, służący do rejestracji zdarzeń oraz operacji gospodarczych i finansowych, umożliwiający odzwierciedlenie sytuacji finansowej oraz ekonomicznych efektów działającego podmiotu.
zespół norm i przepisów prawnych regulujących treść i formę budżetu oraz procedur budżetowych w odniesieniu do budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
ekon. suma nakładów przedsiębiorstwa na działalność gospodarczą, wyrażona w formie pieniężnej i liczona w określonej jednostce czasu.
ekon. kryteria dotyczące wymaganych lub/i używanych w praktyce zasad i metod stosowanych w rachunkowości;
ekon. dokumenty w postaci zestawień liczbowych i uzupełniających informacji opisowych, sporządzane systematycznie w ramach sprawozdawczości finansowej przez jednostki prowadzące rachunkowość na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, obejmujące okres sprawozdawczy, najczęściej roczny;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia