sprawozdawczość statystyczna
 
Encyklopedia PWN
sprawozdawczość statystyczna,
rodzaj i metoda pełnego badania statystycznego; zbieranie materiału liczbowego, charakteryzującego wyniki osiągnięte w różnych dziedzinach działalności gospodarczej (w skali makro i mikro), zjawiska demograficzne (np. stan cywilny, zgony) i in.;
najbardziej powszechna metoda badań statystycznych; jest przygotowywana w ściśle określony sposób i wg określonej metody na formularzu statystycznym; dane sprawozdawcze muszą być przekazywane w ściśle określonych terminach i wg ustalonego systemu obiegu sprawozdawczości; przy sporządzaniu sprawozdawczości statystycznej wykorzystuje się opis liczbowy i werbalny (słowny); główną instytucją gromadzącą dane statystyczne w Polsce jest Główny Urząd Statystyczny.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia