Główny Urząd Statystyczny
 
Encyklopedia PWN
Główny Urząd Statystyczny (GUS),
naczelny organ statystyki państwowej w Polsce, utworzony 1918;
jego organizatorem był L. Krzywicki; po przerwie w działalności w czasie II wojny światowej, 1945 reaktywowany jako centralny organ administracji państwowej w zakresie statystyki; działania GUS obejmują przede wszystkim: prowadzenie statystycznych badań życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego oraz opracowywanie i ogłaszanie wyników tych badań, przeprowadzanie spisów powszechnych; GUS zbiera, opracowuje i ogłasza wyniki badań w zakresie statystyki międzynarodowej, bierze udział w pracach organizacji międzynarodowej w dziedzinie statystyki; prowadzi badania naukowe w zakresie metodologii statystyki; publikuje m.in. „Rocznik Statystyczny” oraz „Mały Rocznik Statystyczny”, „Wiadomości Statystyczne” i „Zeszyty Statystyki Polskiej”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia