budżetowe prawo
 
Encyklopedia PWN
budżetowe prawo,
zespół norm i przepisów prawnych regulujących treść i formę budżetu oraz procedur budżetowych w odniesieniu do budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
W Polsce najważniejszymi aktami prawnymi z zakresu prawa budżetowego są Konstytucja RP z 1997 (określająca procedury uchwalania i sprawozdawczości budżetu państwa), ustawa z 1998 o finansach publicznych, natomiast w odniesieniu do budżetów samorządowych — także ustawy o organizacji i funkcjonowaniu samorządów (w województwie, powiecie i gminie) oraz o dochodach jednostek samorządu terytorialnego; dochody budżetowe i sposób ich pobierania są uregulowane przepisami określającymi poszczególne daniny publiczne.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia