spinowy

Encyklopedia PWN

ciało stałe (układ) o właściwościach magnetycznych, w którym tzw. oddziaływania wymienne między zlokalizowanymi momentami magnetycznymi, czyli spinami, mają silnie niejednorodny i przypadkowy charakter;
niskoenerg. stany wzbudzone układu magnet., będące falowymi kombinacjami liniowymi elementarnych odchyleń lokalnego momentu magnet. od lokalnie doskonałego uporządkowania magnetycznego;
dziedzina elektroniki realizowana przez przyrządy o wymiarach rzędu nanometrów;
spintronika
[ang.],
interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, której gł. zadaniem jest poznanie zjawisk fiz. wynikających z posiadania przez elektron (lub inną cząstkę) spinu i związanego z nim momentu magnet. (magnetyzm), a także projektowanie i konstruowanie przyrządów, które wykorzystywałyby te zjawiska.
atom
[gr. átomos ‘niepodzielny’],
fiz. najmniejsza cząstka pierwiastka chemicznego, posiadająca jeszcze właściwości tego pierwiastka, określoną masę oraz specyficzne właściwości fizyczne.
Paschena–Backa zjawisko
[z. paszena baka],
fiz. rozszczepienie poziomów energ. elektronu w atomie w zewn. polu magnet. w przypadku, gdy energia oddziaływania pola magnet. z momentem orbitalnym i spinowym elektronu jest dużo większa niż energia oddziaływania spin-orbita;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia