Paschena–Backa zjawisko
 
Encyklopedia PWN
Paschena–Backa zjawisko
[z. paszena baka],
fiz. rozszczepienie poziomów energ. elektronu w atomie w zewn. polu magnet. w przypadku, gdy energia oddziaływania pola magnet. z momentem orbitalnym i spinowym elektronu jest dużo większa niż energia oddziaływania spin-orbita;
jeśli elektron znajduje się w stanie opisanym liczbą orbitalną l, to energia jego oddziaływania z polem magnet. w z.P.–B. jest proporcjonalna do lz + 2sz, gdzie lz i sz są rzutami, odpowiednio — orbitalnego i spinowego, momentu pędu elektronu na kierunek pola magnetycznego. Zjawisko to wyjaśnili 1912 F. Paschen i E. Back.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia