spektroskopowych

Encyklopedia PWN

Biełopolski Aristarch A., ur. 1 VII 1854, Moskwa, zm. 16 V 1934, Pułkowo,
astronom rosyjski;
Campbell
[kạ̈mbəl]
William Wallance, ur. 11 IV 1862, Hancock (stan Ohio), zm. 14 VI 1938, Berkeley,
astronom amerykański;
dziedzina chemii zajmująca się syntezą, strukturą, właściwościami i przemianami związków koordynacyjnych (zw. również związkami kompleksowymi lub kompleksami);
dział chemii zajmujący się wszystkimi znanymi pierwiastkami chem, zarówno występującymi w przyrodzie, jak i otrzymywanymi sztucznie, oraz ich połączeniami, z wyjątkiem tych związków węgla, które są węglowodorami i ich pochodnymi;
cząsteczka, molekuła, drobina,
najmniejsza trwała część substancji zachowująca właściwości chemiczne tej substancji;
EUVE Wymowa, ang. Extreme Ultraviolet Explorer Wymowa,
satelita amer. wyniesiony na orbitę okołoziemską 7 VI 1992 przez rakietę Delta w celu prowadzenia obserwacji astr. zjawiska świecenia sfery niebieskiej i pojedynczych obiektów kosm. w skrajnie krótkofalowej części promieniowania nadfioletowego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia