specjalistyczne

Encyklopedia PWN

proces poznawania przestrzeni geogr. na Ziemi.
papirologia
[gr.],
nauka zajmująca się odczytywaniem, wydawaniem i interpretacją staroż. tekstów gr. (rzadziej łac.) pisanych gł. na papirusie, także na pergaminie, tabliczkach drewnianych i na skorupach glinianych (ostrakonach);
petrologia
[gr.],
nauka o skałach, ich właściwościach fiz. i chem., budowie, powstawaniu, przeobrażaniu się i występowaniu w skorupie ziemskiej i płaszczu Ziemi;
miesięcznik, wydawany 1996 w Poznaniu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia