specjalistyczne

Encyklopedia PWN

hydrogeologia
[gr. hýdōr ‘woda’, gḗ ‘ziemia’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o wodach podziemnych i procesach ich wzajemnego oddziaływania z litosferą, atmosferą, biosferą oraz z powierzchnią Ziemi; obejmuje także wody poddane antropopresji.
dyscyplina szczegółowa związana z nauką o informacji (informacją nauk.), zajmująca się badaniem zasobów informacji, ich rozwoju i wykorzystania oraz poszukiwaniem rządzących nimi praw za pomocą metod matematycznych;
m. w zachodniej Bułgarii, w obwodzie Sofia, u północno-wschodniego podnóża gór Riła, nad Maricą, ok. 60 km na południowy wschód od Sofii, na wys. 450–530 m.
Larousse
[larụs],
Librairie Larousse Wymowa,
najstarsze i największe fr. wydawnictwo encyklopedyczno-słownikowe, zał. 1852 w Paryżu;
leksykon
[gr.],
wydawnictwo informacyjne, zawierające w ułożonych alfabetycznie licznych, krótkich jednostkach tekstowych, zw. hasłami, słownikowe definicje nominalne z zakresu trudniejszego słownictwa nar. i obcego oraz podstawowe wiadomości encyklopedyczne (o desygnatach wyselekcjonowanych nazw osobowych, nazw własnych i nazw ogólnych) — dotyczące określonego zakresu tematycznego (l. tematyczny), jednej lub kilku dziedzin wiedzy (l. specjalistyczny) lub wszystkich dziedzin wiedzy (l. ogólny, uniwersalny);
w. gminna w woj. pomor. (pow. wejherowski);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia