specjalistyczne

Encyklopedia PWN

proces zastępowania pracy ręcznej w produkcji roln. pracą maszyn i urządzeń technicznych;
fot. zintegrowana maszyna do zautomatyzowanej obróbki chem. materiałów fot. (negatywowych, diapozytywowych), a także zautomatyzowanego kopiowania (powiększania fot.) w celu uzyskania pozytywowych obrazów fot. (najczęściej na papierze fot.), zawierająca elementy sterujące czasem i warunkami obróbki chem. oraz warunkami ekspozycji w procesach kopiowania.
Narodowa Fundacja Nauki, ang. National Science Foundation,
amer. autonomiczna organizacja nauk., zał. 1950 przez rząd federalny, z siedzibą w Waszyngtonie;
New York Public Library
[nju: jo:rk pạblık lạıbrəri]
(NYPL),
biblioteka publiczna w Nowym Jorku, zał. 1895;
układ połączeń elektrycznych zawierający też niekiedy inne elementy elektryczne (np. rezystory, cewki elektryczne), wykonany w określony sposób na powierzchni wspólnego podłoża elektroizolacyjnego.
ekol. zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odnawianie składników i zasobów przyrody żywej i nieożywionej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia