skonfederowanego

Encyklopedia PWN

Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska (PPSD), do 1897 Galicyjska Partia Socjaldemokratyczna, zw. też Socjaldemokratyczną Partią Galicji,
partia socjalistyczna, założona 1892 we Lwowie, działająca w zaborze austriackim;
organizacje działające gł. w Galicji w celu przygotowania kadry na wypadek powstania nar.;
region hist.-geogr. w USA;
Proklamacja emancypacji, ang. Emancipation Proclamation,
dekret prezydenta USA, A. Lincolna, wydany 1 I 1863, znoszący bez odszkodowań niewolnictwo na obszarze Skonfederowanych Stanów Ameryki;
Richmond
[rı̣czmənd] Wymowa,
m. w USA, nad rz. James; stolica stanu Wirginia;
secesja, secesyjny ruch,
ruch w USA w XIX w. na rzecz oddzielenia się Południa od reszty kraju i utworzenia przez nie osobnego państwa;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia