skonfederowanego

Encyklopedia PWN

ruch polit. w USA w połowie XIX w. na rzecz oddzielenia się Południa od reszty kraju i utworzenia przez nie osobnego państwa,
sejm obradujący 7 V–23 VI 1764, skonfederowany przez stronnictwo Czartoryskich (Familię), wspierane przez wojska ros.;
Sikorski Władysław Eugeniusz, ur. 20 V 1881, Tuszów Narodowy k. Mielca, zm. 4 VII 1943, Gibraltar,
polityk, generał, premier rządu RP na uchodźstwie.
Stephens
[sti:wnz]
Alexander Hamilton, ur. 11 II 1812, zm. 4 III 1883,
amerykański polityk i prawnik;
Stronnictwo Postępowo-Demokratyczne, Polskie Stronnictwo Postępowe, postępowi demokraci, Postępowa Demokracja,
partia polit.;
Synowie Wolności, ang. Sons of Liberty,
tajne organizacje polit. w koloniach bryt. w Ameryce Północnej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia