skonfederowanego

Encyklopedia PWN

Skonfederowane Stany Ameryki, ang. Confederate States of America,
oficjalna nazwa Konfederacji Południa (Southern Confederacy), państwa istniejącego 1861–65, obejmującego 11 stanów Południa USA, które 1860–61 dokonały secesji z Unii (jako pierwszy — 20 XII 1860 stan Karolina Południowa).
w dawnej Polsce sejm zwoływany w celu przeciwdziałania zasadzie liberum veto;
Komisja Tymczasowa Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych, od XI 1913 Komisja Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych,
organizacja polit. utworzona 10 XI 1912 w Galicji, za gł. cel stawiała sobie koordynację akcji niepodległościowych, a w sprzyjających warunkach wyłonienie rządu narodowego;
Davis
[dẹıwıs]
Jefferson Wymowa, ur. 3 VI 1808, hrab. Todd (stan Kentucky), zm. 6 XII 1889, Nowy Orlean (stan Luizjana),
prezydent Skonfederowanych Stanów Ameryki.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia