skand

Encyklopedia PWN

Kjærstad
[śạ̈rsta]
Jan, ur. 6 III 1953, Oslo,
pisarz norweski; jeden z gł. przedstawicieli skand. postmodernizmu;
pierwiastki chemiczne tworzące 3. grupę układu okresowego pierwiastków chemicznych: skand Sc, itrY, lutet Lu i lorens Lr (dawniej do skandowców zaliczano skand, itr, lantan La i aktyn Ac, często także tzw. pierwiastki f-elektronowe: lantanowce i aktynowce);
Stara Ładoga, Stạraja Łạdoga,
w. w Rosji, w obwodzie leningradzkim, nad rz. Wołchow, 12 km od jez. Ładoga.
naród germański tworzący podstawową ludność Szwecji,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia