skalarem

Encyklopedia PWN

skalar
[łac.],
mat. wielkość, której wartość charakteryzuje tylko jedna liczba, np.: długość, pole, objętość, temperatura, masa, gęstość, potencjał pola elektrostatycznego lub grawitacyjnego, praca, czas;
skalary, żaglowce, Pterophyllum,
rodzaj ryb słodkowodnych z rodziny pielęgnicowatych;
tensor
[łac.],
mat. uogólnienie skalara i wektora;
mat. iloczyn wektorów i , oznaczany · , w przestrzeni euklidesowej (kartezjańskiej) określony wzorem · = a b cos α, gdzie a, b — długości wektorów, a α — kąt między nimi;
teoria opisująca ciągłe (II rodzaju) przejścia fazowe (przemiana fazowa);
moduł
[łac. modulus ‘miara’],
moduł nad pierścieniem R,
mat. grupa abelowa, w której dodatkowo jest określone mnożenie elementów przez skalary z pewnego pierścienia (analogicznie jak w przestrzeni liniowej — przez skalary z ciała).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia