sierpowata

Encyklopedia PWN

lucerna, Medicago,
rodzaj z rodziny bobowatych (motylkowatych);
hemoglobina
[gr.-łac.],
Hb,
czerwona hemoproteina występująca w erytrocytach kręgowców i hemolimfie niektórych bezkręgowców, zdolna do odwracalnego łączenia się z tlenem i dzięki temu pełniąca funkcję przenośnika tlenu w organizmie;
kolejność reszt aminokwasowych w łańcuchu peptydowym danego białka, zw. też strukturą pierwszorzędową, zakodowana w cząsteczkach kwasu deoksyrybonukleinowego DNA (kod genetyczny);
przedmiot wykonany z drewna, o charakterystycznym sierpowatym kształcie, rzutna broń myśliwska i wojenna, służy także do gier i zabaw;
cyranka, Anas querquedula,
ptak z rodziny kaczkowatych;
dawna regionalna nazwa różnych gat. roślin pastewnych z rodziny bobowatych (motylkowatych);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia