seryjne

Encyklopedia PWN

przedsiębiorstwo państw. o szczególnym znaczeniu gosp.-obronnym;
Wołoszynowa Lidia, ur. 1911, zm. 10 VIII 2000,
psycholog;
techn. cięcie na prasach przy użyciu wykrojników (tłoczników o krawędzi tnącej odpowiadającej kształtowi wykrawanej części);
zbiór działań zmierzających do osiągnięcia określonego celu związanego z interesem (potrzebą) danego przedmiotu zarządzania, realizowanych w następującej sekwencji: planowanie (wybór celów i sposobów ich osiągania oraz precyzowanie stosownych zadań i terminów ich wykonania); organizowanie (przydzielanie i zapewnianie zasobów, niezbędnych do realizacji zaplanowanych działań, w sposób gwarantujący skuteczność i sprawność zarządzania); przewodzenie (kierowanie, motywowanie do współpracy w trakcie realizacji zadań); kontrolowanie (stała obserwacja postępów i podejmowanie korygujących decyzji).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia