seryjne

Encyklopedia PWN

obligacje mające serię rozłożonych w czasie terminów zapadłości;
samoistna publikacja wydawnicza, ciągła, której poszczególne tomy o indywidualnym tytule, często numerowane, ukazujące się zwykle nieregularnie, są połączone w całość wspólnym tytułem lub znakiem serii i jednolitą szatą graficzną.
ekon. wytwarzanie takich samych wyrobów w oznaczonych ilościach, tworzących tzw. serie.
Heinkel
[haiŋkl]
Ernst Wymowa, ur. 24 I 1888, Grunbach, zm. 30 I 1958, Stuttgart,
niemiecki konstruktor lotniczy i przemysłowiec.
Tupolew Andriej N., ur. 10 XI 1888, Pustomasowo k. Tweru, zm. 23 XII 1972, Moskwa,
rosyjski konstruktor samolotów bombowych i pasażerskich, aerodynamik, generał.
artystyczne ukształtowane i zdobione wyroby garncarskie, fajansowe, kamionkowe i porcelanowe.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia