samoindukcję

Encyklopedia PWN

fiz. rodzaj indukcji elektromagnetycznej;
Faraday
[fạ̈rədeı]
Michael Wymowa, ur. 22 IX 1791, Newington Butts k. Londynu, zm. 25 VIII 1867, Hampton Court,
angielski fizyk i chemik.
powstawanie siły elektromotorycznej (SEM) ε w obwodzie elektrycznym obejmującym strumień magnetyczny, który zmienia się w czasie ze względu na zmienną indukcję pola magnetycznego lub ruch obwodu elektrycznego w polu magnetycznym;
Henry
[hẹnri]
Joseph, ur. 17 XII 1797, Albany (stan Nowy Jork), zm. 13 V 1878, Waszyngton,
fizyk amer., z zawodu zegarmistrz;
fiz. wielkość charakteryzująca właściwości magnet. obwodów z prądem elektr. i określająca wartość siły elektromotorycznej (SEM) indukcji w obwodach z prądem elektr. zmiennym (indukcja);
naskórkowości zjawisko, ang. skin effect,
fiz. zjawisko nierównomiernego rozkładu gęstości prądu elektr. w przekroju poprzecznym przewodu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia