naskórkowości zjawisko
 
Encyklopedia PWN
naskórkowości zjawisko, ang. skin effect,
fiz. zjawisko nierównomiernego rozkładu gęstości prądu elektr. w przekroju poprzecznym przewodu;
wywołane przez siły elektromotoryczne samoindukcji, powstające przy przepływie prądu zmiennego przez ten przewód; siły te powodują pojawienie się induktancji (opór elektryczny), której wartość rośnie wraz z częst. i jest największa wewnątrz przewodu; z.n. jest więc tym silniejsze, im większa jest częst. zmian prądu elektr. oraz im większy jest promień przekroju przewodu; w przypadku prądów o wielkich częst. prąd płynie właściwie tylko w cienkiej warstwie przypowierzchniowej przewodu; z.n. jest przyczyną zmniejszenia efektywnego przekroju przewodu i silnego wzrostu oporu elektr. przewodu wraz ze wzrostem częst. prądu elektr.; w celu zmniejszenia niekorzystnych skutków tego zjawiska w obwodach elektr., w których płyną prądy wielkiej częst., stosuje się przewody rurowe (zamiast przewodów pełnych) bądź przewody srebrzone.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia