rzeczna

Encyklopedia PWN

struga wody w rzece (prąd wodny) mająca największą prędkość;
związki operacyjne do działań bojowych na Wiśle i Prypeci,
jezioro powstałe w odciętych meandrach, tzw. starorzecza, oraz jezioro będące rozszerzeniem rzeki na pewnej długości — jezioro korytowe.
nawodnik rzeczny, Ephydatia fluviatilis,
jeden z najpospolitszych gatunków słodkowodnych gąbek;
hydrol. poprzeczny, skalny stopień w korycie rzeki;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia