rzeczna

Encyklopedia PWN

podłużne obniżenie powierzchni Ziemi o jednokierunkowym nachyleniu, powstaje w wyniku erozji wód stale lub okresowo płynących;
ślepota rzeczna, onchocerkoza,
med. postać filariozy;
hydrol. wszystkie cieki naturalne i sztuczne w obrębie dorzecza;
typ w dziale gleb napływowych w rzędzie utworów aluwialnych;
kaptaż rzeczny, przeciągnięcie,
przechwycenie górnego odcinka rzeki słabiej erodującej, o mniejszym spadku, przez rzekę aktywniejszą;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia