rzeczna

Encyklopedia PWN

m. powiatowe w województwie opolskim, w Kotlinie Raciborskiej, u ujścia Kłodnicy do Odry.
dzielnica przem.-mieszkaniowa w zachodniej części Kędzierzyna-Koźla (woj. opolskie), w pobliżu ujścia Kanału Gliwickiego do Odry;
kształtowanie koryt rzecznych za pomocą budowli regulacyjnych w celu osiągnięcia optymalnych warunków dla przepływu wody, spływu lodów i ruchu rumowiska (rumowisko rzeczne), a także dział inżynierii wodnej tym się zajmujący.
hydrol. naturalny ciek powstały z połączenia potoków (strumieni, strug) lub wypływający z czoła lodowca, jeziora, źródła (wywierzyska), rzadziej z obszaru zabagnionego, zasilany powierzchniowo i podziemnie wodą z opadów spadłych w jego dorzeczu, mający ukształtowane koryto i płynący pod działaniem siły grawitacyjnej w łożysku i dolinie, wyżłobionych w wyniku działania jego siły erozyjnej.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia