rzeczny system
 
Encyklopedia PWN
rzeczny system,
hydrol. wszystkie cieki naturalne i sztuczne w obrębie dorzecza;
tworzy go rzeka główna wraz z dopływami; systemy rzeczne ze względu na układ cieków dzielą się na: równoległe, dendrytyczne, kratowe, pierzaste, widlaste i inne; głównymi czynnikami regulującymi funkcjonowanie systemów rzecznych są charakterystyki przepływu wody, geometrii koryt oraz dostawy materiału do cieków.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia