rozkład Poissona

Encyklopedia PWN

mat. proces stochastyczny (Nt)t0, którego przyrosty są niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładzie Poissona (rozkład zmiennej losowej): dla t > s, NtNs ma rozkład Poissona z parametrem λ(ts), czyli P(NtNs = k) = , dla k = 0, 1, 2, ...;
rozkład zmiennej losowej, rozkład prawdopodobieństwa,
mat. miara prawdopodobieństwa wyznaczona przez zmienną losową w zbiorze jej możliwych wartości.
statystyka
[łac.],
pojęcie używane przynajmniej w 2 znaczeniach (M.G. Kendall i W.R. Buckland): numeryczne dane dotyczące agregatów złożonych z pewnych jednostek oraz nauka zajmująca się zbieraniem, analizą i interpretacją tego typu danych.
analogia błonowa, analogia Prandtla,
analogia fiz. w opisie przepływu cieczy lepkiej i naprężeń w skręconym pręcie oraz ugięcia błony;
mat. jeden z modeli stosowanej teorii prawdopodobieństwa, w którym częstość występowania zdarzenia losowego o małym prawdopodobieństwie charakteryzuje się rozkładem Poissona (prawdopodobieństwa rozkłady)
dział analizy mat., poświęcony abstrakcyjnym uogólnieniom znanych pojęć geometrii klas. i matematyki elementarnej: długości odcinka, pola wielokąta, objętości wielościanu, 0-wymiarowej miary liczącej, tzn. liczby elementów zbioru.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia