rozgałęzieniu sympodialnym

Encyklopedia PWN

bot. system rozgałęzień pędów zakończonych kwiatami, w którym można wyróżnić oś k., pędy boczne oraz liście przykwiatowe;
podstawowy organ roślin naczyniowych, składający się z łodygi, stanowiącej oś p.r., i liści.
sympodium
[łac. < gr.],
sympodialne rozgałęzienie,
bot. typ rozgałęzienia pędu, w którym oś boczna dominuje nad osią macierzystą;
typ kwiatostanu o wieloosiowym, sympodialnym (sympodium) rozgałęzieniu pędów;
bot. typ kwiatostanu wieloosiowego — wierzchotkowego (wierzchotka) o sympodialnych (sympodium) rozgałęzieniach pędów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia