regularnego

Encyklopedia PWN

termin oznaczający duchy przodków w wielu bantuskich językach afryk., od Zimbabwe po Ugandę;
Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, ang. International Civil Aviation Organization (ICAO),
organizacja wyspecjalizowana ONZ, utworzona 1947 na podstawie konwencji chicagowskiej z 1944 o międzynar. lotnictwie cywilnym;
duży, swobodnie ukształtowany ogród;
krystal. płaska piramida na ścianie kryształu, której ścianki tworzą ze ścianą kryształu bardzo mały kąt;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia