regularnego

Encyklopedia PWN

kolonia
[łac.],
w starożytnej Grecji osada lub miasto zakładane przez miasto-państwo (metropolię) poza granicami świata greckiego;
kolonia
[łac.],
w czasach nowożytnych posiadłość jakiegoś państwa, zwykle zamorska, uzależniona od tego państwa; teren ekspansji politycznej i eksploatacji ekonomicznej;
kryształy skręcające płaszczyznę polaryzacji światła spolaryzowanego liniowo.
mat. krzywa AB o równaniach parametrycznych x = x(t), y = y(t) na płaszczyźnie lub x = x(t), y = y(t), z = z(t) w przestrzeni, przy czym parametr t zmienia się w przedziale od α do β (α < t < β), dla której można określić pojęcie długości od punktu A do punktu B
Lu You, Lu Ju, ur. 1125, Shanyin, zm. 1210,
chiń. poeta i prozaik;
małpy szerokonose, małpy Nowego Świata, Platyrrhini,
infrarząd ssaków naczelnych, zamieszkujących Amerykę Środkową i Amerykę Południową do 4000 m n.p.m.;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia