regularnego

Encyklopedia PWN

minerał, rombowa odmiana polimorficzna siarczku żelaza FeS2, mniej rozpowszechniona od regularnego pirytu;
Mayon
[mạjon],
Mayon Volcano,
czynny wulkan na Filipinach, w południowo-wschodniej części wyspy Luzon;
metale
[łac. metallum < gr. métallon ‘kopalnia’, ‘kruszec’],
substancje odznaczające się dobrym przewodnictwem elektrycznym i cieplnym, charakterystycznym połyskiem, dużą wytrzymałością mechaniczną oraz plastycznością.
pomiary instrumentalne wartości elementów meteorologicznych oraz obserwacje wizualne (wzrokowe) obiektów (np. chmur, cząstek opadowych) i zjawisk atmosferycznych, wykonywane w celu poznania aktualnego stanu atmosfery.
Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego, ang. International Civil Aviation Organization Wymowa (ICAO Wymowa),
organizacja wyspecjalizowana ONZ, zał. 1947 na podstawie konwencji chicagowskiej z 1944 o międzynar. lotnictwie cywilnym;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia