regularnego

Encyklopedia PWN

felicjanki, Zgromadzenie Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego Franciszka Serafickiego, Congregatio Sororum Sancti Felicis de Cantalice Tertii Ordinis Regularis Sancti Francisci Seraphici (CSSF),
katol. zgromadzenie zakonne, zał. 1855 w Warszawie przez bł. Marię Angelę Truszkowską i bł. Honorata Koźmińskiego w celu wychowywania dzieci i młodzieży i opieki nad chorymi i ubogimi;
mat. twierdzenie teorii liczb orzekające, że dla wykładników n ≥ 3 równanie xn + yn = zn nie ma rozwiązań w liczbach całkowitych dodatnich x, y, z.
Hammurabi, data ur. nieznana, zm. ok. 1750 p.n.e.,
władca Babilonii ok. 1792–ok. 1750.
badanie radiograficzne jamy macicy i połączonych z nią jajowodów, prowadzone w celu wykrycia ewentualnych mech. przyczyn niepłodności (np. niedrożności jajowodów);
izotropia
[gr. ísos ‘równy’, trópos ‘zwrot’, ‘obrót’],
cecha ciał, polegająca na tym, że ich właściwości fizyczne (np. przewodnictwo cieplne i elektryczne, rozszerzalność cieplna, właściwości optyczne) są we wszystkich kierunkach w ciele jednakowe;
termin używany na określenie regularnej formacji tworzonej w locie przez wędrujące ptaki;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia