realna

Encyklopedia PWN

typ szkoły średniej, z przewagą przedmiotów mat.-przyr.;
szkoła prywatna zał. 1909 staraniem Macierzy Szkolnej Księstwa Ciesz. i Tow. Szkoły Lud. w Krakowie;
termin wprowadzony przez oficjalną propagandę sowiecką w latach 70. XX w., określający ustroje ukształtowane w krajach rządzonych przez partie komunist., a następnie przejęty przez krytyków systemu komunist.;
prawicowe proros. ugrupowanie polit.;
ekon. miara względnej ceny dóbr pochodzących z różnych krajów, wyrażona w jednej walucie, uwzględniająca siłę nabywczą różnych walut.
ekon. realny dochód (płaca, procent, czynsz, renta, dywidenda, transfer od państwa itp.) gospodarstw domowych, wyrażony w jednostkach produktu; wielkość koszyka dóbr i usług, który mogą nabyć gospodarstwa domowe.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia