realna

Encyklopedia PWN

metodol. przedmiot lub układ przedmiotów (zdarzeń, sytuacji) spełniających założenia danej teorii (model realny teorii), lub dostatecznie podobny do układu badanego, ale prostszy i łatwiej dostępny badaniom (model realny układu).
ekon. zmiana realnej zamożności, → Pigou efekt.
ekon. zmiana realnej zamożności, → Pigou efekt.
naukozn. nazwa nauk empirycznych, nadawana w dychotomicznym podziale nauk (klasyfikacja nauk) ze względu na przedmiot badań, którym są różne fragmenty, aspekty, przedmioty realnego świata — rzeczywistości danej w doświadczeniu.
partia konserwatywno-liberalna, zał. IV 1989 w Warszawie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia