realna

Encyklopedia PWN

prawo umowa, która dochodzi do skutku przez oświadczenie woli stron i wydanie rzeczy (np. przechowanie).
wartość towarów wyrażona w cenach stałych.
filoz. kategoria dialektyki odnosząca się do procesów zachodzących w rzeczywistości, oznaczająca takie przeobrażenie danego przedmiotu (zjawiska), przy którym traci on (neguje) swą dotychczasową jakość.
suma wartości dóbr i usług, które można nabyć za daną płacę nominalną w różnych porównywalnych okresach.
szkoły średnie z przewagą przedmiotów mat.-przyr. (tzw. realnych), zakładane w Europie od XVIII w.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia