socjalizm realny
 
Encyklopedia PWN
socjalizm realny,
termin wprowadzony przez oficjalną propagandę sowiecką w latach 70. XX w., określający ustroje ukształtowane w krajach rządzonych przez partie komunist., a następnie przejęty przez krytyków systemu komunist.;
zastosowany pierwotnie w celu przeciwstawienia się krytyce stosunków panujących w tych krajach (zwłaszcza niesprawności ekon., niesprawiedliwości społ. i brakom demokracji), prowadzonej przez opozycję odwołującą się do tradycji socjalist. (rewizjonizm, dysydenci) i dowodzącą, że system typu sow. nie jest w stanie zrealizować idei socjalist.; wg oficjalnej wykładni stosunki ukształtowane pod rządami partii komunist. były realizacją idei socjalist. w stopniu historycznie możliwym, polityka zaś prowadzona przez te partie była najlepszym sposobem urzeczywistniania wartości socjalist.; termin stosowany przez krytyków komunizmu i opozycję pozasystemową w znaczeniu ironicznym lub pejoratywnym; używany też, oprócz terminu komunizm, jako opisowa nazwa ustrojów typu sowieckiego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia